NÁVOD, PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE HAPI, OSAZENÍ, MONTÁŽ

protipožární dveře, požární dveře, protipožární uzávěry, revizní dvířka, výroba, montáž, prodej

Protipožární dveře HAPI jsou ocelový plný či prosklený otočný požární uzávěr se sendvičovou konstrukcí křídel z ocelového plechu a výplní z tepelné izolace, určený do typové zárubně. Rozměry výrobku jsou typové a uvádí je výkresová dokumentace. Dodávají se standardně včetně zámku o příslušné požární odolnosti a protipožárních pásek.

Použití protipožárních dveří HAPI:

Požární uzávěr HAPI je určen všude tam, kde je požadována požární odolnost EW a požární bezpečnost EI, tedy zejména do výrobních a průmyslových hal, sklepů, garáží.

 • Výrobek se nesmí užívat pro jiné účely, než je pro jeho funkci obvyklé.
 • Montáž, musí provádět jen osoba k tomu pověřená či proškolená.
 • Typová zárubeň musí být usazena přesně, dle norem a požadavku výrobce.
 • Povrchová úprava musí splňovat požadavky zák. č.20/1996 Sb., o péči a zdraví lidu.
 • Pokud je výrobek dodáván v základním nátěru, jsou k němu dodávány protipožární pásky. Tyto pásky se instalují nalepením ke spoji horní a spodní vany, po obvodech stran bočních a horních. V případě dodávky výrobku již opatřeném vrchním a konečným nátěrem, jsou již pásky instalovány.
 • Kování, případně samozavírač se instaluje dle pokynů výrobce.
 • Štítky k označení, se montují do již předvrtaných otvorů ve výši horního pantu dveří,otvory pro montáž štítku u zárubně se zhotoví v zárubni na pantové straně v obdobné výšce jako štítek dveří.

Upozornění: výrobek splňuje požadavky certifikace tehdy, je-li opatřen protipožárními páskami a evidenčním štítkem na dveřích i zárubni.

Montážní postup protipožárních dveří HAPI

 1. Usazení pantové části typové zárubně (do váhy), vyčištění a namazání pantů.
 2. Zavěšení dveřního křídla na panty (na usazenou část zárubně).
 3. Usazení druhé (nepantové) části záruně při dovření dveří tak aby dveřní křídlo i zárubeň zapadli do sebe na střelku.
 4. Po eliminaci nepřesností při dovírání dveří na střelku (na posuvných pantech se 3 osy pohybu, vypilování střelkového otvoru), následuje upevnění i této strany zárubně.
 5. Nalepení identifikačního štítku (pokud již není provedeno) na zárubeň i dveře.
 6. Namontování kování (dle typu a pokynů výrobce).
 7. Montáž samozavírače (postup dle typu a pokynů výrobce).
 8. Případné připilování střelky pro hladký chod a dovření dveří.